Μετρητής επισκέψεων

Συνολικοί επισκέπτες182135


Συνδεδεμένοι χρήστες

Guests : 10 guests online

Αποφάσεις Δ.Σ.

Εκλογές παραρτήματος 2014

Γενική Συνέλευση και ανάδειξη νέας Διοικούσας Επιτροπής

Την Κυριακή, 8-2-2015 πραγματοποιήσαμε την καθιερωμένη διετή Γενική Συνέλευσή μας. Ο Πρόεδρος της απερχόμενης Διοικούσας Επιτροπής, έκανε τον απολογισμό των δράσεων και των εκδηλώσεων των δύο προηγούμενων ετών, ενώ ο Ταμίας, παρουσίασε τον οικονομικό απολογισμό.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η εκλογική διαδικασία. Αρχικά, εκλέχτηκαν τρία μέλη για την Εφορευτική Επιτροπή που ήταν οι: Αναγνώστου Ευάγγελος, Κογιάννης Χρήστος και Χασιώτης Ευθύμιος.

Κατόπιν ομόφωνα, δηλαδή άνευ ψηφοφορίας και με τη συναίνεση όλων των παρόντων, εκλέχτηκαν τα ακόλουθα μέλη της επόμενης Διοικούσας Επιτροπής: Αμπράζης Στέλιος, Αναγνωστοπούλου Αθανασία, Δήμος Γιώργος, Κοσβύρας Νίκος, Κωνσταντίνου Κων/νος, Λυμπίκης Αριστείδης και Τσαγκαδόπουλος Χαράλαμπος.

Αναπληρωματικά μέλη: Μουλά Κυριακή και Ούτρας Γεώργιος.

Για το Εποπτικό Συμβούλιο εκλέχτηκαν οι: Μήτσιος Γεώργιος, Χρήστου Παναγιώτης και Πατήλας Χρήστος. Η νέα Διοικούσα Επιτροπή θα συσταθεί σε σώμα τις επόμενες ημέρες.

tel2015_11.jpg tel2015_4.jpg DSC_4.jpg DSC_2.jpg tel2015_10.jpg tel2015_1.jpg tel2015_6.jpg tel2015_9.jpg tel2015_3.jpg tel2015_8.jpg tel2015_2.jpg DSC_3.jpg tel2015_5.jpg DSC_1.jpg tel2015_7.jpg