Μετρητής επισκέψεων

Συνολικοί επισκέπτες182136


Συνδεδεμένοι χρήστες

Guests : 5 guests online

Αποφάσεις Δ.Σ.

Πρακτικά διοικητικού συμβουλίου

Πρακτικά Δ.Σ. από Φεβρουάριο του 2013

Κατά πάγια τακτική του διοικητικού συμβουλίου, στη σελίδα αυτή θα δημοσιεύονται τα παρακτικά του Δ.Σ παραρτήματος. Αφορούν το Δ. Σ. μετά τον 2ο του 2013.

 1ο Δ.Σ  2ο Δ.Σ 3o Δ.Σ.

 4ο Δ.Σ.

5ο Δ.Σ.  6ο Δ.Σ  7ο Δ.Σ 8ο Δ.Σ
9ο Δ.Σ 10ο Δ.Σ  11ο Δ.Σ.  12ο Δ. Σ.
13ο Δ.Σ.  14ο Δ.Σ. 15ο Δ.Σ.  

 

tel2015_8.jpg DSC_2.jpg tel2015_6.jpg tel2015_3.jpg tel2015_1.jpg tel2015_4.jpg DSC_3.jpg tel2015_10.jpg DSC_4.jpg tel2015_5.jpg tel2015_9.jpg tel2015_2.jpg tel2015_11.jpg tel2015_7.jpg DSC_1.jpg