Μετρητής επισκέψεων

Συνολικοί επισκέπτες182136


Συνδεδεμένοι χρήστες

Guests : 11 guests online

Αποφάσεις Δ.Σ.

Αποφάσεις Δ.Σ.

Στο Δ. Σ. της Τετάρτης 27-4-2011 αποφασίστηκε η ανάρτηση των αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων, από την αρχή της παρούσας Διοικούσας Επιτροπής, στην ιστοσελίδα του παραρτήματός μας 
1ο Δ.Σ 2ο Δ.Σ. 3ο Δ.Σ.
4ο Δ.Σ. 5ο Δ.Σ. 6ο Δ.Σ.
7ο Δ.Σ. 8ο Δ.Σ. 9ο Δ.Σ.
10ο Δ.Σ. 11ο Δ.Σ. 12ο Δ.Σ.
13ο Δ.Σ. 14ο Δ.Σ. 15ο Δ.Σ.
16ο Δ.Σ. 17ο Δ.Σ.  18ο Δ.Σ
tel2015_11.jpg DSC_3.jpg tel2015_7.jpg tel2015_9.jpg tel2015_5.jpg DSC_1.jpg tel2015_3.jpg tel2015_2.jpg tel2015_4.jpg tel2015_8.jpg DSC_2.jpg tel2015_10.jpg tel2015_6.jpg DSC_4.jpg tel2015_1.jpg