Μετρητής επισκέψεων

Συνολικοί επισκέπτες200182


Συνδεδεμένοι χρήστες

Guests : 27 guests online

Αποφάσεις Δ.Σ.

Αποφάσεις Δ.Σ.

Στο Δ. Σ. της Τετάρτης 27-4-2011 αποφασίστηκε η ανάρτηση των αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων, από την αρχή της παρούσας Διοικούσας Επιτροπής, στην ιστοσελίδα του παραρτήματός μας 
1ο Δ.Σ 2ο Δ.Σ. 3ο Δ.Σ.
4ο Δ.Σ. 5ο Δ.Σ. 6ο Δ.Σ.
7ο Δ.Σ. 8ο Δ.Σ. 9ο Δ.Σ.
10ο Δ.Σ. 11ο Δ.Σ. 12ο Δ.Σ.
13ο Δ.Σ. 14ο Δ.Σ. 15ο Δ.Σ.
16ο Δ.Σ. 17ο Δ.Σ.  18ο Δ.Σ
DSC_4.jpg tel2015_3.jpg tel2015_8.jpg tel2015_1.jpg tel2015_6.jpg DSC_2.jpg DSC_1.jpg tel2015_5.jpg tel2015_9.jpg tel2015_2.jpg DSC_3.jpg tel2015_11.jpg tel2015_10.jpg tel2015_4.jpg tel2015_7.jpg