Μετρητής επισκέψεων

Συνολικοί επισκέπτες175746


Συνδεδεμένοι χρήστες

Guests : 4 guests online

Αποφάσεις Δ.Σ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Δ.Σ. 2011-2012

Κατόπιν της Γενικής Συνέλευσης και της εκλογικής διαδικασίας που πραγματοποιήθηκε στις 15-1-2011 στο 7ο Γενικό Λύκειο προέκυψε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Μαθηματικής Εταιρείας του Ν. Τρικάλων. Η συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

  • Πρόεδρος: Αμπράζης Στυλιανός
  • Αντιπρόεδρος: Δήμος Γεώργιος
  • Γραμματέας: Κουτσογούλα Βασιλική
  • Ταμίας: Κορτίκη Βασιλική
  • Ειδ. Γραμματέας: Λυμπίκης Αριστείδης
  • Μέλος: Βαγενάς Κωνσταντίνος
  • Μέλος: Ζαραμπούκα Αθανασία
  • Αναπληρωματικά μέλη:  Αγγέλου Δήμητρα και Φλόκας Αθανάσιος
  • Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείτε από τους: Αναγνώστου Ευάγγελο, Κεφάλα Ιωάννη και Χρήστου Παναγιώτη.

 

DSC_1.jpg tel2015_6.jpg tel2015_5.jpg DSC_4.jpg tel2015_9.jpg DSC_3.jpg tel2015_2.jpg tel2015_10.jpg tel2015_4.jpg tel2015_1.jpg tel2015_8.jpg tel2015_7.jpg DSC_2.jpg tel2015_3.jpg tel2015_11.jpg