Μετρητής επισκέψεων

Συνολικοί επισκέπτες208676


Συνδεδεμένοι χρήστες

Guests : 13 guests online

Ανακοινώσεις Δ.Σ.

Αναβάθμιση ιστοτόπου μας

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ

Έχοντας ως κύριο μέλημά μας την καλύτερη δυνατή ενημέρωση των μελών μας, των μαθητών, αλλά και της κοινωνίας, για τις δράσεις μας, από το Φεβρουάριο του 2011 – πριν δυόμιση χρόνια περίπου – προβήκαμε στη δημιουργία του παρόντος ιστότοπου, τον οποίο ενημερώνουμε διαρκώς. Το περασμένο χρονικό διάστημα η ιστοσελίδα μας είχε αρκετά μεγάλη επισκεψιμότητα, γεγονός που μας χαροποίησε ιδιαίτερα (περίπου 75.000 επισκέψεις).

Σήμερα προβαίνουμε σε τεχνική αναβάθμιση για τεχνικούς λόγους, αλλά και για αισθητική βελτίωση.Είναι πλέον ό, τι πιο σύγχρονο υπάρχει με την πρόσθεση ενός ορθολογικού μενού. Ελπίζουμε, και μελλοντικά, να συνεχιστεί το ενδιαφέρον σας και να μείνει ζωντανός αυτός ο δίαυλος επικοινωνίας και ενημέρωσης

tel2015_7.jpg DSC_3.jpg tel2015_11.jpg tel2015_1.jpg tel2015_2.jpg DSC_1.jpg tel2015_4.jpg tel2015_8.jpg DSC_4.jpg tel2015_3.jpg tel2015_5.jpg DSC_2.jpg tel2015_9.jpg tel2015_10.jpg tel2015_6.jpg