Μετρητής επισκέψεων

Συνολικοί επισκέπτες206723


Συνδεδεμένοι χρήστες

Guests : 13 guests online

Ανακοινώσεις Δ.Σ.

Τα Μαθηματικά στις εφαρμογές και στην εκπαίδευση

«Τα Μαθηματικά στις εφαρμογές και στην εκπαίδευση»

Το Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2012, διοργανώσαμε Μαθηματική ημερίδα με τίτλο: «Τα Μαθηματικά στις εφαρμογές και στην εκπαίδευση». Αρχικός εισηγητής ήταν ο Καθηγητής κ. Γρηγόρης Καλογερόπουλος, Πρόεδρος Μαθηματικού Τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρος της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας με θέμα: «Μαθηματική Μοντελοποίηση και εφαρμογές». Στην αρκετά ενδιαφέρουσα διάλεξή του αναφέρθηκε στη Διαδικασία της Μοντελοποίησης και κατόπιν στα ομογενή γραμμικά συστήματα, στα πληθυσμιακά μοντέλα I και II, στο μοντέλο εθνικής οικονομίας, στο μοντέλο διαπραγματεύσεων μεταξύ εργαζομένων και εργοδοσίας και τέλος στη γραμμικοποίηση.

Ακολούθως ο κ. Νίκος Παπαναστασίου, Αν. Καθηγητής Μαθηματικής Ανάλυσης του Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του 29ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της ΕΜΕ ανέπτυξε το θέμα: «Ακολουθίες πραγματικών αριθμών. Η διαχρονική εξέλιξη της έννοιας της σύγκλησης».

Ακόμη, ο κ. Βαγγέλης Ζώτος, Μαθηματικός, μέλος του Προεδρείου της ΕΜΕ, έκανε σαφείς αναφορές και τοποθετήσεις σε ζητήματα που αφορούσαν όλο το φάσμα της εκπαίδευσης στη χώρας μας και όχι μόνο. Ο τίτλος της διάλεξής του ήταν: «Τα Μαθηματικά στην καθημερινή πραγματικότητα της εκπαίδευσης».

 

Την ημερίδα παρακολούθησαν περίπου 130 Τρικαλινοί Μαθηματικοί.

 

tel2015_4.jpg DSC_1.jpg tel2015_3.jpg tel2015_8.jpg tel2015_11.jpg tel2015_2.jpg tel2015_7.jpg DSC_4.jpg tel2015_6.jpg tel2015_9.jpg tel2015_5.jpg DSC_2.jpg DSC_3.jpg tel2015_10.jpg tel2015_1.jpg