Μετρητής επισκέψεων

Συνολικοί επισκέπτες207174


Συνδεδεμένοι χρήστες

Guests : 14 guests online

Ανακοινώσεις Δ.Σ.

Πρόγραμμα Grundving

Το Παράρτημα της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας συμμετέχει στο

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Grundving:

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Το πρόγραμμα γίνεται σε συνεργασία με άλλους εκπ/κούς οργανισμούς από το Μετς (Γαλλία) , τη Πράγα (Τσεχία), τη Τραπεζούντα ( Τουρκία) , τη Βαλένθια ( Ισπανία ) και τη Κοΐμπρα ( Πορτογαλία) .

Στόχος του προγράμματος είναι :

 

  • να προσδιορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο τα στερεότυπα επηρεάζουν και αποτρέπουν τους ανθρώπους από το να κάνουν πράγματα σε διάφορους τομείς της ζωής ( στο σπίτι , στο σχολείο , στην εργασία και στην κοινωνία )
  • να καταπολεμήσουμε αυτά μέσω της συλλογής και ανταλλαγής υφιστάμενων εργαλείων ή και δημιουργία νέων, προσαρμοσμένων σ'αυτά, χρήσιμα σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σχεδόν σε κάθε κοινωνία , μέχρι τα πρόσφατα χρόνια υπήρχε μια κοινή πεποίθηση ότι οι άνθρωποι ( άνδρες και γυναίκες ) πρέπει να συμπεριφέρονται ή να εργάζονται όπως απαιτείται από την κοινωνία, ανάλογα με το φύλο τους , γεγονός το οποίο τους εμποδίζει από το να κάνουν αυτό που πραγματικά θέλουν. 

Ενώ οι γυναίκες θεωρούνταν εκείνες που είναι υπεύθυνες για δράσεις που αφορούν την καθημερινή ζωή , όπως είναι η καθαριότητα ,το μαγείρεμα και η φροντίδα των παιδιών , οι άνδρες έπαιρναν μέρος στην κοινωνική ζωή πιο ενεργά και για να κερδίσουν χρήματα για το προς το ζην.

Με την ανάπτυξη των ιδεών και την αλλαγή στην ισορροπία της κοινωνίας , η διαφορά που αναφέρεται δεν είναι πλέον τόσο σαφής στις μέρες μας.

Ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν στερεότυπα στα μυαλά πολλών ανθρώπων που αποτελούν εμπόδιο για όσους θέλουν να δρουν , να εργάζονται ή να συμπεριφέρονται όπως θέλουν εντός των τμημάτων της κοινωνικής ζωής από την αρχή μέχρι το τέλος , όπως στην οικογένεια ,το σχολείο, την εργασία και το κοινωνικό περιβάλλον , ανεξάρτητα από το φύλο τους .

Θα μας ενδιέφερε πάρα πολύ να δούμε αν οι γονείς για παράδειγμα επηρεάζουν τα κορίτσια τους στο να επιλέξουν ή όχι σχολές που έχουν σχέση με τα μαθηματικά ή τις θετικές επιστήμες γενικότερα και αν κάνουν το ίδιο και με τους υιούς τους .

Το κίνητρο μας για τη διεξαγωγή αυτού του προγράμματος είναι η ανάγκη να αλλάξουν τα στερεότυπα που αναφέρονται παραπάνω και το ενδεχόμενο να δοθεί στους ανθρώπους η ευκαιρία να εκφράσουν τους εαυτούς τους με απλούς και ακριβείς όρους μέσα σε μια κοινωνία , ανεξάρτητα από το φύλο.

Το πρόγραμμα αυτό θα διαρκέσει 2 χρόνια. Για την επίτευξη του θα υλοποιηθούν αρκετές δραστηριότητες από τους συνεργαζόμενους εταίρους αλλά και συναντήσεις μεταξύ αυτών για την καλύτερη οργάνωση , συντονισμό αλλά και γνωριμία των μελών των.

Η πρώτη συνάντηση έγινε στην Πράγα από 17-21/12/2010 όπου έγινε μια πρώτη γνωριμία των μελών των εταιρικών οργανισμών, ο προγραμματισμός των εργασιών του πρώτου έτους του προγράμματος και πάρθηκαν αποφάσεις για τις επόμενες δραστηριότητες.

Από το παράρτημα Τρικάλων συμμετείχαν οι κ.κ. Κορτίκη Βασιλική, Κουτσογούλα Βασιλική , Ευθυμίου Γεωργία και Ζαραμπούκα Αθανασία, που είναι και η συντονίστρια του προγράμματος.

Αθανασία Ζαραμπούκα

Μέλος του Δ.Σ

της Ε.Μ.Ε -Παράρτημα Τρικάλων

tel2015_10.jpg tel2015_11.jpg tel2015_2.jpg tel2015_1.jpg DSC_2.jpg tel2015_3.jpg DSC_4.jpg tel2015_7.jpg DSC_3.jpg DSC_1.jpg tel2015_9.jpg tel2015_6.jpg tel2015_4.jpg tel2015_8.jpg tel2015_5.jpg