Μετρητής επισκέψεων

Συνολικοί επισκέπτες207173


Συνδεδεμένοι χρήστες

Guests : 14 guests online

Ανακοινώσεις Δ.Σ.

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα

Το Παράρτημα της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας συμμετείχε στη 2η Συνάντηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος Grundving:

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η συνάντηση έγινε στη πόλη METZ της Γαλλίας από 23-27 Φεβρουαρίου 2011 και είχε σαν σκοπό την παρουσίαση της πρώτης φάσης της έρευνας που έγινε από τους εταιρικούς οργανισμούς.

Οι αντιπροσωπευτικές ομάδες από όλους τους εκπ/κούς οργανισμούς των εταιρικών χωρών , ( Γαλλία , Τσεχία, Τουρκία, Ισπανία και Πορτογαλία) συνεργάστηκαν με τον καλύτερο τρόπο , ανέπτυξαν τις απόψεις τους και παρουσίασαν τα αποτελέσματα των ερευνών τους τα οποία πραγματικά ήταν πολύ ενδιαφέροντα και αφορούσαν την έννοια του στερεότυπου στην κάθε χώρα. Επίσης έγιναν ενδιαφέρουσες εισηγήσεις από ειδικούς επιστήμονες και φορείς της περιοχής.Στη συνέχεια έγινε σύνθεση των απόψεων , συζητήθηκαν διεξοδικά και αποφασίστηκαν τα περαιτέρω βήματα για την τρίτη συνάντηση που θα γίνει στην πόλη μας τον Μάιο.

Την Ελληνική ομάδα αποτελούσαν οι Αγγέλου Δήμητρα, Αμπράζης Στέλιος, Βαγενάς Κώστας και Ζαραμπούκα Αθανασία.

Με την κ. Αντιγόνη Μουχτούρη καθηγήτρια Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Metz, και εισηγήτρια στο σεμινάριο

Σας παρουσιάζουμε στον υπερσύνδεσμο, στοιχεία από την πρωταρχική έρευνα που κάναμε στην πόλη μας.

Ζαραμπούκα Αθανασία

Μέλος του Δ.Σ.

Της ΕΜΕ Τρικάλων

tel2015_4.jpg tel2015_9.jpg tel2015_8.jpg tel2015_11.jpg DSC_2.jpg tel2015_7.jpg DSC_4.jpg tel2015_5.jpg tel2015_10.jpg DSC_3.jpg tel2015_3.jpg tel2015_6.jpg DSC_1.jpg tel2015_1.jpg tel2015_2.jpg