Μετρητής επισκέψεων

Συνολικοί επισκέπτες207171


Συνδεδεμένοι χρήστες

Guests : 13 guests online

Ανακοινώσεις Δ.Σ.

Εργασίες για Ευρωπαϊκά προγράμματα

Στα συννημένα παρακάτω δίνονται εργασίες σχετικά με την Μαθηματική Εταιρία καθώς και εργασίες που αφορούν το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα που "τρέχει" το παράρτημα αυτή την περίοδο. Οι εργασίες εκπονήθηκαν κατα κύριο λόγο από το μέλος του Δ. Σ. του παραρτήματος κα. Σούλα Ζαραμπούκα.

Σκοποί της μαθηματικής εταιρείας

Τα στερεότυπα (Παρουσίαση στην Πράγα)

Αναλύοντας το ερωτηματολόγιο για συνεδρίαση στη Γαλλία

Τελική παρουσίαση στη Γαλλία

tel2015_6.jpg tel2015_3.jpg tel2015_9.jpg tel2015_2.jpg tel2015_10.jpg DSC_3.jpg tel2015_5.jpg tel2015_4.jpg tel2015_8.jpg DSC_2.jpg DSC_1.jpg tel2015_11.jpg DSC_4.jpg tel2015_1.jpg tel2015_7.jpg