Αρχική

Υλοποίηση Σεμιναρίων Ε.Μ.Ε

Υλοποιήθηκαν τα σεμινάρια προς τα μέλη μας

Ολοκληρώθηκαν τα προσφερόμενα σεμινάρια κατάρτισης προς τα μέλη του Παραρτήματός μας. Τα παρακολούθησαν 32 Μαθηματικοί και έγιναν στο εργαστήριο πληροφορικής του 2ου Γενικού Λυκείου Τρικάλων, κατόπιν έγκρισης από το Διευθυντή του σχολείου κ. Ευάγγελο Δήμου και το Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Θεόδωρο Τσέλιο. Η επιμόρφωση έγινε από τους Μαθηματικούς και επιμορφωτές Β΄ επιπέδου, Λυμπίκη Αριστείδη, Ζάντζο Ιωάννη (μέλη του Παραρτήματός μας) και Βλάστο Αιμίλιο (μέλος Παραρτήματος Καρδίτσας). Ευχαριστούμε όλους τους προαναφερόμενους για την πολύτιμη συνεισφορά τους.

 

Οι επιμορφούμενοι διδάχθηκαν τα μαθηματικά λογισμικά Geogebra, Sketchpad καθώς και σενάρια διδασκαλίας για εφαρμογή στην αίθουσα. Λειτούργησαν δύο τμήματα με το ένα κάθε Πέμπτη απόγευμα, το άλλο κάθε Σάββατο πρωί, σε πέντε διαδοχικές εβδομάδες και για 20 διδακτικές ώρες το καθένα.

Δείγματα από την δουλειά των δύο τμημάτων στον υπερσύνδεσμο.