Αρχική

Ανασυγκρότηση Διοικούσας Επιτροπής

Την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020 και στα γραφεία του Παραρτήματος συνεδρίασε η Διοικούσα Επιτροπή με σκοπό την ανασυγκρότησή της, μετά την αποχώρηση του μέλους της κ. Σπύρου Παπανικολάου. Ο συνάδελφος ομόφωνα αντικαταστάθηκε από το έως τώρα αναπληρωματικό μέλος κ. Φάνη Γκανά.

Η Διοικούσα Επιτροπή ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος  Θεοχάρης  Δημήτριος   Καθηγητής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
Αντiπρόεδρος  Δήμος  Γεώργιος   Καθηγητής φροντιστηριακής εκπαίδευσης 
Γενικός Γραμματέας  Αγγέλου  Δήμητρα   Καθηγήτρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
Ταμίας  Ζαραμπούκα  Αθανασία    Καθηγήτρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  
Ειδικός Γραμματέας  Γκανάς  Θεοφάνης   Καθηγητής φροντιστηριακής εκπαίδευσης 
Έφορος βιβλιοθήκης  Λύκας  Βασίλειος   Καθηγητής φροντιστηριακής εκπαίδευσης  
Υπ.διακίνησης περιοδικών  Μουλά  Ελισάβετ   Καθηγήτρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

Αποφασίστηκε επίσης, τα γραφεία του Παραρτήματος (οδός Μ.Μπότσαρη 2, 2ος όροφος, πλατεία ΟΤΕ) να είναι ανοικτά για όλους:  κάθε Τρίτη 11:00 - 13:00  και  κάθε Παρασκευή 18:30 - 20:30 .