Αρχική

ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Την Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2021 και στα γραφεία του Παραρτήματος συνεδρίασε, με σκοπό την συγκρότηση σε σώμα, η νεοεκλεγείσα Διοικούσα Επιτροπή μετά από τις τελευταίες αρχαιρεσίες του Παραρτήματος Τρικάλων της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας.

Η Διοικούσα Επιτροπή συγκροτήθηκε, με ομόφωνη απόφαση, σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος  Ζαραμπούκα  Αθανασία    Καθηγήτρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
Αντiπρόεδρος  Δήμος  Γεώργιος   Καθηγητής φροντιστηριακής εκπαίδευσης 
Γενικός Γραμματέας  Αγγέλου  Δήμητρα   Καθηγήτρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
Ταμίας  Θεοχάρης  Δημήτριος   Καθηγητής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
Ειδικός Γραμματέας  Γκανάς  Θεοφάνης   Καθηγητής φροντιστηριακής εκπαίδευσης 
Έφορος βιβλιοθήκης  Λύκας  Βασίλειος   Καθηγητής φροντιστηριακής εκπαίδευσης  
Υπ.διακίνησης περιοδικών  Μουλά  Ελισάβετ 

 Καθηγήτρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

Αναπληρωματικό Μέλος  Φλόκας  Αθανάσιος  Καθηγητής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
Αναπληρωματικό Μέλος  Παπανικολάου  Σπύρος  Καθηγητής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

 

Offices

Τα γραφεία του Παραρτήματος  (οδός Μ.Μπότσαρη 2, 2ος όροφος, πλατεία ΟΤΕ, 42132 Τρίκαλα)