Μετρητής επισκέψεων

Συνολικοί επισκέπτες152966


Συνδεδεμένοι χρήστες

Guests : 17 guests online

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2017-2019

Το Δ.Σ. 2017-2019

Κατόπιν της Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στις 24-6-2017 στο γραφεία της Παραρτήματος προέκυψε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Μαθηματικής Εταιρείας του Ν. Τρικάλων. Η συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

 • Πρόεδρος: Κεφάλας Ιωάννης
 • Αντιπρόεδρος: Ζαραμπούκα Αθανασία
 • Γραμματέας: Θεοχάρης Δημήτριος
 • Ταμίας: Αγγέλου Δήμητρα
 • Ειδ. Γραμματέας: Δήμος Γεώργιος
 • Εφορος Βιβλιοθήκης: Λύκας Βασίλειος
 • Μέλος: Μουλά Ελισάβετ
 • Αναπληρωματικά μέλη:  Παπανικολάου Σπύρος και Μουλά Κέλλυ
 • Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείτε από τους:  Αναγνώστου Ευάγγελο,

  Βαγενά Κων/νο,  Καμπελής Ηλία

 

 

tel2015_6.jpg DSC_1.jpg tel2015_8.jpg tel2015_1.jpg tel2015_10.jpg tel2015_9.jpg tel2015_3.jpg DSC_4.jpg DSC_3.jpg tel2015_2.jpg DSC_2.jpg tel2015_5.jpg tel2015_11.jpg tel2015_7.jpg tel2015_4.jpg