Μετρητής επισκέψεων

Συνολικοί επισκέπτες208676


Συνδεδεμένοι χρήστες

Guests : 4 guests online

Πρακτικά διοικητικού συμβουλίου

Πρακτικά Δ.Σ. από Φεβρουάριο του 2013

Κατά πάγια τακτική του διοικητικού συμβουλίου, στη σελίδα αυτή θα δημοσιεύονται τα παρακτικά του Δ.Σ παραρτήματος. Αφορούν το Δ. Σ. μετά τον 2ο του 2013.

 1ο Δ.Σ  2ο Δ.Σ 3o Δ.Σ.

 4ο Δ.Σ.

5ο Δ.Σ.  6ο Δ.Σ  7ο Δ.Σ 8ο Δ.Σ
9ο Δ.Σ 10ο Δ.Σ  11ο Δ.Σ.  12ο Δ. Σ.
13ο Δ.Σ.  14ο Δ.Σ. 15ο Δ.Σ.  

 

Το νέο Δ.Σ. παραρτήματός μας

Η νέα Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματός μας

Κατόπιν της απολογιστικής Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στο χώρο των γραφείων μας και της μετέπειτα εκλογικής διαδικασίας, προέκυψε η νέα επταμελής Διοικούσα Επιτροπή στο σωματείο μας.

Ακολούθως έγινε η συγκρότηση σε σώμα η οποία είναι η εξής:

Πρόεδρος:

Αμπράζης Στέλιος

Αντιπρόεδρος:

Ζαφείρη Μαρία

Γενικός Γραμματέας:

Δήμος Γιώργος

Ταμίας:

Θεοχάρης Δημήτρης

Ειδικός Γραμματέας:

Λυμπίκης Αριστείδης

Μέλος:

Αγγέλου Δήμητρα

Μέλος:

Κεφάλας Ιωάννης

 

Αποτελέσματα εκλογών για Δ.Σ. Παραρτήματος Τρικάλων

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΜΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Σύμφωνα με το πρακτικό της εφορευτικής επιτροπής που συντάχθηκε μετά το πέρας των αρχιαιρεσεών για την ανάδειξη νέας διοικούσας επιτροπής και εποπτικού συμβουλίου την 20 / 1 / 2013 και ώρα 12 μμ., τα αποτελέσματα και οι σταυροί προτίμησης έχουν ως εξής :

 α) για τη Διοικούσα Επιτροπή:

Κεφάλας    Ιωάννης                 

40

Λυμπίκης   Αριστείδης           

38

Αμπράζης  Στέλιος                  

34

Ζαφείρη     Μαρία                   

32

Αγγέλου     Δήμητρα               

29

Δήμος         Γεώργιος              

28

Θεοχάρης  Δημήτριος          

28

Λύκας   Βασίλειος                  

26

Κωνσταντίνου Κων/νος              

10

Για τη Δ.Ε  εκλέγονται οι 7 πρώτοι και οι επόμενοι 2 ως αναπληρωματικοί        

Β) Για το εποπτικό συμβούλιο

Αναγνώστου  Ευάγγελος

44

Κογιάννης Χρήστος

38

Μουλά Κυριακή

37

Για το Ε.Σ  εκλέγονται και οι τρεις

Για την εφορευτική επιτροπή , σύμφωνα με το καταστατικό , μετά τη σύνταξη του πρακτικού η διαδικασία θεωρείται περαιωμένη, σύμφωνα και με το άρθρο 37 του κανονισμού λειτουργίας της ΕΜΕ.        

Για την εφορευτική επιτροπή  

Βαγενάς   Κων/νος  (πρόεδρος)

Ζάντζος  Ιωάννης

Καλογήρου   Μαρία

More Articles ...

  1. Αποφάσεις Δ.Σ.
DSC_2.jpg tel2015_8.jpg DSC_1.jpg tel2015_10.jpg DSC_4.jpg tel2015_11.jpg DSC_3.jpg tel2015_7.jpg tel2015_5.jpg tel2015_9.jpg tel2015_6.jpg tel2015_2.jpg tel2015_1.jpg tel2015_3.jpg tel2015_4.jpg