Αποτελέσματα εκλογών για Δ.Σ. Παραρτήματος Τρικάλων

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΜΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Σύμφωνα με το πρακτικό της εφορευτικής επιτροπής που συντάχθηκε μετά το πέρας των αρχιαιρεσεών για την ανάδειξη νέας διοικούσας επιτροπής και εποπτικού συμβουλίου την 20 / 1 / 2013 και ώρα 12 μμ., τα αποτελέσματα και οι σταυροί προτίμησης έχουν ως εξής :

 α) για τη Διοικούσα Επιτροπή:

Κεφάλας    Ιωάννης                 

40

Λυμπίκης   Αριστείδης           

38

Αμπράζης  Στέλιος                  

34

Ζαφείρη     Μαρία                   

32

Αγγέλου     Δήμητρα               

29

Δήμος         Γεώργιος              

28

Θεοχάρης  Δημήτριος          

28

Λύκας   Βασίλειος                  

26

Κωνσταντίνου Κων/νος              

10

Για τη Δ.Ε  εκλέγονται οι 7 πρώτοι και οι επόμενοι 2 ως αναπληρωματικοί        

Β) Για το εποπτικό συμβούλιο

Αναγνώστου  Ευάγγελος

44

Κογιάννης Χρήστος

38

Μουλά Κυριακή

37

Για το Ε.Σ  εκλέγονται και οι τρεις

Για την εφορευτική επιτροπή , σύμφωνα με το καταστατικό , μετά τη σύνταξη του πρακτικού η διαδικασία θεωρείται περαιωμένη, σύμφωνα και με το άρθρο 37 του κανονισμού λειτουργίας της ΕΜΕ.        

Για την εφορευτική επιτροπή  

Βαγενάς   Κων/νος  (πρόεδρος)

Ζάντζος  Ιωάννης

Καλογήρου   Μαρία