Μετρητής επισκέψεων

Συνολικοί επισκέπτες207171


Συνδεδεμένοι χρήστες

Guests : 17 guests online

Το νέο Δ.Σ. παραρτήματός μας

Η νέα Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματός μας

Κατόπιν της απολογιστικής Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στο χώρο των γραφείων μας και της μετέπειτα εκλογικής διαδικασίας, προέκυψε η νέα επταμελής Διοικούσα Επιτροπή στο σωματείο μας.

Ακολούθως έγινε η συγκρότηση σε σώμα η οποία είναι η εξής:

Πρόεδρος:

Αμπράζης Στέλιος

Αντιπρόεδρος:

Ζαφείρη Μαρία

Γενικός Γραμματέας:

Δήμος Γιώργος

Ταμίας:

Θεοχάρης Δημήτρης

Ειδικός Γραμματέας:

Λυμπίκης Αριστείδης

Μέλος:

Αγγέλου Δήμητρα

Μέλος:

Κεφάλας Ιωάννης

 

DSC_4.jpg DSC_3.jpg DSC_2.jpg tel2015_10.jpg tel2015_11.jpg tel2015_9.jpg tel2015_2.jpg tel2015_4.jpg tel2015_6.jpg tel2015_8.jpg tel2015_1.jpg DSC_1.jpg tel2015_3.jpg tel2015_7.jpg tel2015_5.jpg