Το νέο Δ.Σ. παραρτήματός μας

Η νέα Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματός μας

Κατόπιν της απολογιστικής Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στο χώρο των γραφείων μας και της μετέπειτα εκλογικής διαδικασίας, προέκυψε η νέα επταμελής Διοικούσα Επιτροπή στο σωματείο μας.

Ακολούθως έγινε η συγκρότηση σε σώμα η οποία είναι η εξής:

Πρόεδρος:

Αμπράζης Στέλιος

Αντιπρόεδρος:

Ζαφείρη Μαρία

Γενικός Γραμματέας:

Δήμος Γιώργος

Ταμίας:

Θεοχάρης Δημήτρης

Ειδικός Γραμματέας:

Λυμπίκης Αριστείδης

Μέλος:

Αγγέλου Δήμητρα

Μέλος:

Κεφάλας Ιωάννης