Μετρητής επισκέψεων

Συνολικοί επισκέπτες207171


Συνδεδεμένοι χρήστες

Guests : 5 guests online

Το Δ.Σ. 2013-2014

Το Δ.Σ. παραρτήματος τα έτη 2013-2014

Κατόπιν της απολογιστικής Γενικής Συνέλευσης και της εκλογικής διαδικασίας που πραγματοποιήθηκε στις 20-1-2013 στην αμφιθεατρική αίθουσα των γραφείων μας προέκυψε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Παραρτήματός μας.

Η συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

 • Πρόεδρος:Αμπράζης Στέλιος
 • Αντιπρόεδρος:Ζαφείρη Μαρία
 • Γενικός Γραμματέας:Δήμος Γεώργιος
 • Ταμίας:Θεοχάρης Δημήτρης
 • Ειδ. Γραμματέας:Λυμπίκης Αριστείδης
 • Μέλος:Αγγέλου Δήμητρα
 • Μέλος:Κεφάλας Ιωάννης

 

Αναπληρωματικά μέλη:

 • Λύκας Βασίλης
 • Κωνσταντίνου Κων/νος

 

Εποπτικό Συμβούλιο:

 • Αναγνώστου Ευάγγελος
 • Κογιάννης Χρήστος
 • Μουλά Κυριακή
tel2015_8.jpg DSC_2.jpg tel2015_9.jpg tel2015_4.jpg DSC_3.jpg tel2015_5.jpg tel2015_1.jpg DSC_1.jpg tel2015_2.jpg tel2015_11.jpg DSC_4.jpg tel2015_6.jpg tel2015_7.jpg tel2015_3.jpg tel2015_10.jpg