Μετρητής επισκέψεων

Συνολικοί επισκέπτες207174


Συνδεδεμένοι χρήστες

Guests : 14 guests online

Η νέα διοικούσα επιτροπή

Νέα Διοικούσα Επιτροπή στο Παράρτημά μας

Κατόπιν της Γενικής Συνέλευσης, που πραγματοποιήσαμε την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, εκλέχτηκε η νέα επταμελής Διοικούσα Επιτροπή του Παρατήματός μας. Η ομόφωνη συγκρότηση σε σώμα, του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:

Πρόεδρος:

Αμπράζης Στέλιος

Αντιπρόεδρος:

Λυμπίκης Αριστείδης

Γενικός Γραμματέας:

Δήμος Γεώργιος

Ειδικός Γραμματέας:

Κωνσταντίνου Κων/νος

Ταμίας:

Τσαγκαδόπουλος Χαράλαμπος

Έφορος Βιβλιοθήκης:

Αναγνωστοπούλου Αθανασία

Μέλος:

Κοσβύρας Νικόλαος

DSC_4.jpg DSC_2.jpg DSC_3.jpg tel2015_8.jpg DSC_1.jpg tel2015_5.jpg tel2015_6.jpg tel2015_1.jpg tel2015_11.jpg tel2015_4.jpg tel2015_3.jpg tel2015_10.jpg tel2015_9.jpg tel2015_7.jpg tel2015_2.jpg