Μετρητής επισκέψεων

Συνολικοί επισκέπτες222906


Συνδεδεμένοι χρήστες

Guests : 3 guests online

Κύριο μενού

Αρχική

Θέματα - λύσεις διαγωνισμού "Παιχνίδι και μαθηματικά"

Για τους μικρούς μας διαγωνιζόμενους, την Παρασκευή, στον 7o μαθηματικό διαγωνισμό "Παιχνίδι και Μαθηματικά" δημοσιεύουμε τα θέματα και τις λύσεις προηγούμενων διαγωνισμών (2008-2012)

Θέματα Ε δημοτικού

Λύσεις Ε δημοτικού

Θέματα ΣΤ δημοτικού

Λύσεις ΣΤ δημοτικού

tel2015_4.jpg tel2015_2.jpg DSC_2.jpg tel2015_3.jpg tel2015_9.jpg DSC_3.jpg DSC_4.jpg tel2015_5.jpg tel2015_7.jpg tel2015_6.jpg tel2015_8.jpg tel2015_10.jpg DSC_1.jpg tel2015_11.jpg tel2015_1.jpg