Μετρητής επισκέψεων

Συνολικοί επισκέπτες237801


Συνδεδεμένοι χρήστες

Guests : 6 guests online

Κύριο μενού

Αρχική

Υλοποίηση Σεμιναρίων Ε.Μ.Ε

Υλοποιήθηκαν τα σεμινάρια προς τα μέλη μας

Ολοκληρώθηκαν τα προσφερόμενα σεμινάρια κατάρτισης προς τα μέλη του Παραρτήματός μας. Τα παρακολούθησαν 32 Μαθηματικοί και έγιναν στο εργαστήριο πληροφορικής του 2ου Γενικού Λυκείου Τρικάλων, κατόπιν έγκρισης από το Διευθυντή του σχολείου κ. Ευάγγελο Δήμου και το Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Θεόδωρο Τσέλιο. Η επιμόρφωση έγινε από τους Μαθηματικούς και επιμορφωτές Β΄ επιπέδου, Λυμπίκη Αριστείδη, Ζάντζο Ιωάννη (μέλη του Παραρτήματός μας) και Βλάστο Αιμίλιο (μέλος Παραρτήματος Καρδίτσας). Ευχαριστούμε όλους τους προαναφερόμενους για την πολύτιμη συνεισφορά τους.

 

Οι επιμορφούμενοι διδάχθηκαν τα μαθηματικά λογισμικά Geogebra, Sketchpad καθώς και σενάρια διδασκαλίας για εφαρμογή στην αίθουσα. Λειτούργησαν δύο τμήματα με το ένα κάθε Πέμπτη απόγευμα, το άλλο κάθε Σάββατο πρωί, σε πέντε διαδοχικές εβδομάδες και για 20 διδακτικές ώρες το καθένα.

Δείγματα από την δουλειά των δύο τμημάτων στον υπερσύνδεσμο.

tel2015_10.jpg tel2015_3.jpg tel2015_8.jpg tel2015_1.jpg tel2015_6.jpg tel2015_5.jpg tel2015_11.jpg tel2015_2.jpg tel2015_4.jpg DSC_2.jpg DSC_4.jpg tel2015_7.jpg tel2015_9.jpg DSC_3.jpg DSC_1.jpg