Μετρητής επισκέψεων

Συνολικοί επισκέπτες208674


Συνδεδεμένοι χρήστες

Guests : 5 guests online

ΝΕΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

Σεμινάριο 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Οι συνάδελφοί μας μπορούν να ενημερωθούν: α) για το σεμινάριο που θα διοργανώσουμε προσεχώς, β) για το 32ο συνέδριο στην Καστοριά, γ) για τον 76ο «Θαλή», δ) για τη βιβλιοθήκη μας, ε) για τις παραγγελίες περιοδικών από τους μαθητές και στ) την πληρωμή της συνδρομής στο αρχείο που είναι ΕΔΩ.

tel2015_9.jpg tel2015_11.jpg tel2015_6.jpg tel2015_2.jpg DSC_3.jpg tel2015_8.jpg tel2015_4.jpg tel2015_5.jpg tel2015_1.jpg DSC_2.jpg DSC_1.jpg tel2015_7.jpg tel2015_3.jpg DSC_4.jpg tel2015_10.jpg