Μετρητής επισκέψεων

Συνολικοί επισκέπτες208676


Συνδεδεμένοι χρήστες

Guests : 9 guests online

ΝΕΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

Προτάσεις παραρτημάτων Ε.Μ.Ε.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε. ΠΕΝΤΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

Μετά από τη γνωριμία, τη συζήτηση, την ανταλλαγή απόψεων αλλά και την κατάθεση προβληματισμών ανάμεσα στους συμμετέχοντες, καταλήγουμε ομόφωνα στα ακόλουθα:

  • Για τη συνεργασία των Παραρτημάτων και τη λειτουργία της ΕΜΕ

1. Προτείνουμε η ΕΜΕ να αναλάβει τη θέσπιση μόνιμης ετήσιας συνάντησης των Παρατημάτων με θέματα προς συζήτηση που αφορούν τη λειτουργία των Παραρτημάτων και της ΕΜΕ, αλλά και τον προγραμματισμό της επόμενης χρονιάς. Πιστεύουμε πως μέσω αυτής της κίνησης θα ενεργοποιηθούν τα μέλη της ΕΜΕ. Η ετήσια αυτή συνάντηση μπορεί να πραγματοποιείται σε δύο ή και τρείς πόλεις. Μία για τα Παραρτήματα της Στερεάς και Νότιας Ελλάδας, μία για τα Παραρτήματα της Κεντρικής (Θεσσαλίας, Ηπείρου) και Βόρειας Ελλάδας (Μακεδονίας, Θράκης) και μία για τα Παραρτήματα των Νησιών Αιγαίου και της Κρήτης. Τα έξοδα της συμμετοχής θα επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες από το κάθε Παράρτημα. Χρονικά, προτείνουμε οι συναντήσεις αυτές να γίνονται την άνοιξη (περίπου έξι μήνες μετά και πριν το κάθε συνέδριο).

2. Προτείνουμε τα περιοδικά «Ευκλείδης Α΄» και «Ευκλείδης Β΄» να συγγράφονται με στόχο το μαθητή. Δηλαδή, το ύφος των δύο αυτών περιοδικών να είναι όπως του «μικρού Ευκλείδη». Να είναι καθαρά μαθητικά και διδακτικά περιοδικά. Τα τεύχη αυτά θα πρέπει να έρχονται στους μαθητές έως 15 Απριλίου το αργότερο. Ο «Ευκλείδης Γ΄» να εκδίδεται σε τρία τεύχη την κάθε σχολική χρονιά και η θεματολογία του να εμπλουτιστεί με εκπαιδευτικά ζητήματα. Να έχει μεγαλύτερη ποικιλία θεμάτων Διδακτικής, σχεδίων μαθήματος και θέματα-τεστ αξιολόγησης των μαθητών. Να διανέμεται σε όλα τα μέλη με παράλληλη μικρή αύξηση της συνδρομής (ίσως 5€). Να εξεταστεί από την ΕΜΕ αν είναι δυνατό το κάθε μέλος να επιλέγει ώστε να λαμβάνει τα τεύχη του «Ευκλείδη Α΄ & Β΄» ή τα τεύχη του «Ευκλείδης Γ΄» με τη βασική του συνδρομή.

3. Ανεξάρτητα αν η συνδρομή κάθε μέλους καταβάλλεται στο Παράρτημα ή στην ΕΜΕ, θα πρέπει να αποδίδεται στο Παράρτημα το ποσό που του αναλογεί, όπως αντίστροφα επιβάλλεται να λειτουργούν τα Παραρτήματα.

4. Για τη διεξαγωγή των συνεδρίων πιστεύουμε πως θα πρέπει να υπάρχει μία Κεντρική Επιτροπή της ΕΜΕ η οποία θα βοηθά σε οργανωτικά θέματα το κάθε Παράρτημα που το αναλαμβάνει. Εκφράστηκαν προβληματισμοί για τη χρονική περιοδικότητα των συνεδρίων καθώς και θέσεις για την ποιοτική αναβάθμιση της θεματολογίας τους. Προτείνουμε η ΕΜΕ να ανοίξει διάλογο με τα Παραρτήματα και με τους ενδιαφερόμενους για το θέμα αυτό.

5. Πιστεύουμε ότι η ΕΜΕ μπορεί και καλό θα είναι να δημιουργήσει επίσημο ηλεκτρονικό φόρουμ για τα μέλη της. Έτσι η συνεργασία, η ενημέρωση, η γνωριμία και η ανταλλαγή απόψεων των μελών της θα αποκτήσουν σύγχρονη και ουσιαστική διάσταση. Η αναβάθμιση της μαθηματικής παιδείας είναι δυνατόν να επιτευχθεί και μ’ αυτό τον τρόπο.

6. Προτείνουμε προς την ΕΜΕ να προωθεί και να ενημερώνει τα Παραρτήματα για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα στα οποία μπορούν να συμμετάσχουν, όπως κρίνει καλύτερα.

7. Η ΕΜΕ καλό θα είναι για όλους μας να προγραμματίσει το διακανονισμό των υπέρογκων συνδρομών αρκετών μελών της.

8. Τα όμορα Παραρτήματα είναι δυνατόν να διοργανώνουν ημερίδες και διημερίδες από κοινού, εφόσον βέβαια το επιθυμούν.

9. Πιστεύουμε πως είναι εφικτή η διεξαγωγή και δεύτερης φάσης του διαγωνισμού «Παιχνίδι και Μαθηματικά» στα πλαίσια του περιοδικού «ο μικρός Ευκλείδης». Σ’ αυτή τη φάση θα συμμετέχουν οι πρωτεύσαντες της πρώτης και να είναι υπεύθυνα τα Παραρτήματα για τη διόρθωση των γραπτών των μαθητών. Τα θέματα να στέλνονται από την ΕΜΕ και έτσι θα αναδεικνύονται οι πρωτεύσαντες μαθητές ανά νομό.

10. Προτείνουμε τη διεξαγωγή διαλόγου με τα μέλη και τα Παραρτήματα για την τροποποίηση του καταστατικού ώστε να υπάρχει αντιπροσωπευτικότερη εκλογή στο Δ.Σ. της ΕΜΕ. Πιστεύουμε πως έτσι θα φέρουμε περισσότερους Μαθηματικούς κοντά στα Παραρτήματα και θα βελτιωθεί η λειτουργία της ΕΜΕ.

  • Για το νέο λύκειο της επόμενης σχολικής χρονιάς

1. Πιστεύουμε πως οι ομαδικές εργασίες (project) είναι δυνατόν να καλλιεργήσουν αρκετά στοιχεία τα οποία θα συνθέσουν τη μελλοντική προσωπικότητα του μαθητή. Οι εργασίες θα πρέπει να παρουσιάζονται στη μαθητική κοινότητα από τους ίδιους τους συμμετέχοντες μαθητές και να βραβεύονται οι καλύτερες ανά τάξη ή τμήμα εντός του κάθε σχολείου. Οι ομαδικές εργασίες μπορούν να βοηθήσουν το μαθητή στην κατανόηση των μαθηματικών εννοιών. Εκφράστηκαν επιφυλάξεις για το αν πραγματικά επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι που θα θέλαμε να φέρουν οι ερευνητικές εργασίες. Στην προσπάθειά μας να ξεπεράσουμε τους ‘κίνδυνους’ προτάθηκε η ΕΜΕ και τα Παραρτήματα μέσω των ιστοσελίδων τους και του περιοδικού Ευκλείδης Β΄ να προετοιμάσουν και να προτείνουν θεματολογία αλλά και διαδικασίες προς την κατεύθυνση αυτή, ώστε να υπάρξει υλικό που θα βοηθήσει τους μαθητές και τους καθηγητές και θα αποτρέψει το ενδεχόμενο ‘αντιγραφών’ από το διαδίκτυο.

2. Προτείνουμε την κατά το δυνατόν αναβάθμιση της Ευκλείδειας Γεωμετρίας, ακόμη και αν πρέπει να εξαλειφθεί κάποιο άλλο μαθηματικό πεδίο. Η Ευκλείδεια Γεωμετρία προτείνουμε να εξετάζεται στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και ιδιαίτερα για όσους θα επιλέγουν σχολές και τμήματα των Πολυτεχνείων.

3. Το μάθημα της Αστρονομίας θα πρέπει να επανέλθει ως υποχρεωτικό στη Β΄ λυκείου.

  • Για το Πρόγραμμα σπουδών των Μαθηματικών Γυμνασίου & Λυκείου

1. Για το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του Υπουργείου Παιδείας είναι δύσκολο να φέρουμε άποψη από τη στιγμή που δεν το γνωρίζουμε συνολικά. Είναι σημαντικό όμως το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών να λαμβάνει υπόψη και αναλυτικά προγράμματα άλλων μαθημάτων με περιεχόμενα που έχουν σχέση με τα μαθηματικά, όπως η Φυσική και η Πληροφορική. Ακόμη θα πρέπει στην ύλη να διδάσκονται χρήσεις των Μαθηματικών και σε άλλες επιστήμες.

2. Στο προτεινόμενο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών της ΕΜΕ για το Γυμνάσιο παρατηρούμε αρκετά μεγάλο όγκο ύλης και ιδιαίτερα στη Γ΄ Γυμνασίου. Προτείνουμε αύξηση των ωρών διδασκαλίας των Μαθηματικών στη Γ΄ Γυμνασίου ή μείωση της ύλης, καθώς τα μαθηματικά αντικείμενα σ’ αυτή την τάξη απαιτούν αρκετή εμβάθυνση. Θα πρέπει ιδιαίτερα στις τάξεις του Γυμνασίου να δοθεί έμφαση στη βαθύτερη και ουσιαστικότερη κατανόηση των εννοιών και όχι στην υπερβολική συσσώρευση γνώσεων. Είναι αρκετά θετική η γνώμη μας για τη διαφοροποίηση της ύλης σε σχέση με το παρελθόν (πράξεις θετικών και αρνητικών, ανισώσεις, ΕΚΠ, ΜΚΔ, Στατιστική κτλ).

3. Συμφωνούμε με το πρόγραμμα σπουδών των Μαθηματικών της ΕΜΕ για την Άλγεβρα και τη Γεωμετρία στην Α΄ λυκείου. Ζητάμε να επιμείνει η ΕΜΕ στην πρότασή της προς το Υπουργείο Παιδείας.

4. Έχουμε θετική γνώμη για το πρόγραμμα σπουδών των Μαθηματικών της ΕΜΕ στη Β΄ και στη Γ΄ λυκείου. Από τη νέα σχολική χρονιά θα πρέπει να γίνει γόνιμος διάλογος για αυτό το αρκετά σοβαρό θέμα.

  • Για την εισαγωγή των φοιτητών στα Παιδαγωγικά Τμήματα και τη φοίτηση στα Μαθηματικά Τμήματα

1. Πιστεύουμε πως θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό το μάθημα των Μαθηματικών για τους υποψήφιους μαθητές των Παιδαγωγικών Τμημάτων (δεν θα είναι πλέον μάθημα γενικής παιδείας στη Γ΄ Λυκείου για την κατεύθυνση Β΄) αφού μετά θα κληθούν να διδάξουν Μαθηματικά (ιδιαίτερα στην Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη).

2. Καλό θα είναι να διαμορφωθεί συνολική πρόταση από την ΕΜΕ προς τα Πανεπιστήμια της χώρας για τον προγραμματισμό της διδασκαλίας των Μαθηματικών εντός των Παιδαγωγικών Τμημάτων.

3. Θα ήταν αρκετά χρήσιμο εντός των Μαθηματικών Τμημάτων να περιλαμβάνεται υποχρεωτική εξάσκηση διδασκαλίας από τους φοιτητές ώστε να αποκτούν διδακτική και παιδαγωγική κατάρτιση.

4. Εντός της υποχρεωτικής φοίτησης και στο τέλος των σπουδών οι φοιτητές των Μαθηματικών Τμημάτων να εκπονούν πτυχιακή εργασία.

  • Για την αξιολόγηση και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

1. Προτείνουμε την αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση όλων των εμπλεκόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία με μόνο αντικειμενικά εκπαιδευτικά κριτήρια. Όμως, οι δυσλειτουργίες που πολλές φορές επισημαίνονται εντός των σχολικών μονάδων και συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με τη σημερινή εικόνα του σχολείου, δεν είναι αποτέλεσμα της μη αξιολόγησης των εκπαιδευτικών.

2. Θα πρέπει να είναι υποχρεωτική και περιοδική η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (ανά εξαετία ή οκταετία) με παράλληλη απαλλαγή από τα διδακτικά τους καθήκοντα κατά τη χρονική διάρκεια της επιμόρφωσης. Η επιμόρφωση να είναι αντίστοιχη του υποχρεωτικού ωρολόγιου προγράμματος του εκπαιδευτικού και να πραγματοποιείται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκει ο κάθε εκπαιδευτικός. Μετά την επιμόρφωση ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να παραμείνει στα καθήκοντά του για τουλάχιστον μία τριετία.

Αίτημα στέγασης

Αίτημα στέγασης προς το Δήμο Τρικκαίων

Η Μαθηματική Εταιρεία του Ν. Τρικάλων δημιουργήθηκε στις 20-11-1993. Είναι Παράρτημα της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (Ε.Μ.Ε.). Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (ΕΜΕ) ιδρύθηκε το 1918 στην Αθήνα και σήμερα έχει παραρτήματα στους περισσότερους νομούς της χώρας, ενώ αναπτύσσει πολύπλευρη δραστηριότητα.

Η λειτουργία μας βασίζεται στην εθελοντική προσφορά των μελών μας αλλά και της διοίκησης. Από τη δημιουργία της Μαθηματική Εταιρεία στο Ν. Τρικάλων στόχος και επιδίωξη όλων των Διοικητικών Συμβουλίων ήταν η ‘στέγαση’ σε ένα βολικό και λειτουργικό χώρο.

Κάθε χρόνο διεξάγουμε τους Πανελλήνιους Μαθηματικούς Διαγωνισμούς ‘Θαλής’, ‘Ευκλείδης’ και ‘Παιχνίδι και Μαθηματικά’. Ακόμη διοργανώνουμε ημερίδες, διημερίδες, ομιλίες και σεμινάρια. Το 2004 κάναμε το τριήμερο 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας στην πόλη μας όπου προσήλθαν περίπου 2500 Μαθηματικοί με τους συνοδούς τους.

Τα τελευταία περίπου 10 χρόνια μας φιλοξενεί το 7ο Λύκειο Τρικάλων. Εκεί γίνονται οι διαγωνισμοί, οι γενικές μας συνελεύσεις αλλά και οι εκλογές ανά διετία.

Όμως οι χώροι των σχολείων δεν είναι λειτουργικοί καθώς φυλάσσονται με συναγερμούς και δεν μπορεί να ζεσταθεί ένας μικρός χώρος (αίθουσα) ξεχωριστά από το υπόλοιπο κτήριο.

Σας παρακαλούμε, να μας χορηγήσετε ένα χώρο περίπου 50m2 ώστε να μπορούμε ως Διοικητικό Συμβούλιο να συνεδριάζουμε. Ακόμη σ’ αυτό το χώρο θέλουμε να δημιουργήσουμε βιβλιοθήκη αλλά και μία μικρή αίθουσα μαθημάτων για βοήθεια στα παιδιά που προκρίνονται από την πρώτη φάση των διαγωνισμών ‘Θαλής’ και μετά.

Ο  Πρόεδρος

Η  Γραμματέας

Στέλιος  Αμπράζης

Μαρία  Ρούσσα

Συνέντευξη στο TV 10

Συνέντευξη Σ. Αμπράζη και Παν. Λώλα στον τηλεοπτικό σταθμό TV 10

Το δημοσιογραφικό επιτελείο του τηλεοπτικού σταθμού TV 10 επικοινώνησε με τον Πρόεδρο της Μαθηματικής Εταιρείας Ν. Τρικάλων Στέλιο Αμπράζη την Τετάρτη 2-3-2011. Η δημοσιογράφος Στέλλα Χασάπη ζήτησε να καλύψει τις χρυσές επιτυχίες της 28ης Εθνικής Μαθηματικής Ολυμπιάδας «Ο ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ», όπου οι μαθητές Λώλας  Παναγιώτης, Αναγνώστου  Θοδωρής και Αναγνώστου  Νικολέτα κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο. Την επόμενη μέρα ο δημοσιογράφος Χρήστος Πίσσας κάλεσε στην τηλεοπτική εκπομπή ‘Ορθά Κοφτά’ τον Στέλιο Αμπράζη και τον Παναγιώτη Λώλα. Μετά την αποδοχή της πρόσκλησης οι προαναφερόμενοι παρουσιάστηκαν στην εκπομπή στις 15:30 την Παρασκευή 4-3-2011. Οι μαθητές Αναγνώστου  Θοδωρής και Αναγνώστου  Νικολέτα παρουσιάστηκαν σε ρεπορτάζ της ίδιας εκπομπής από τη Στέλλα Χασάπη.

>
DSC_1.jpg tel2015_7.jpg tel2015_2.jpg tel2015_4.jpg DSC_3.jpg tel2015_11.jpg tel2015_5.jpg tel2015_3.jpg tel2015_9.jpg tel2015_10.jpg tel2015_6.jpg DSC_2.jpg DSC_4.jpg tel2015_8.jpg tel2015_1.jpg