Μετρητής επισκέψεων

Συνολικοί επισκέπτες251584


Συνδεδεμένοι χρήστες

Guests : 14 guests online

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Την Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2021 και στα γραφεία του Παραρτήματος συνεδρίασε, με σκοπό την συγκρότηση σε σώμα, η νεοεκλεγείσα Διοικούσα Επιτροπή μετά από τις τελευταίες αρχαιρεσίες του Παραρτήματος Τρικάλων της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας.

Η Διοικούσα Επιτροπή συγκροτήθηκε, με ομόφωνη απόφαση, σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος  Ζαραμπούκα  Αθανασία    Καθηγήτρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
Αντiπρόεδρος  Δήμος  Γεώργιος   Καθηγητής φροντιστηριακής εκπαίδευσης 
Γενικός Γραμματέας  Αγγέλου  Δήμητρα   Καθηγήτρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
Ταμίας  Θεοχάρης  Δημήτριος   Καθηγητής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
Ειδικός Γραμματέας  Γκανάς  Θεοφάνης   Καθηγητής φροντιστηριακής εκπαίδευσης 
Έφορος βιβλιοθήκης  Λύκας  Βασίλειος   Καθηγητής φροντιστηριακής εκπαίδευσης  
Υπ.διακίνησης περιοδικών  Μουλά  Ελισάβετ 

 Καθηγήτρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

Αναπληρωματικό Μέλος  Φλόκας  Αθανάσιος  Καθηγητής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
Αναπληρωματικό Μέλος  Παπανικολάου  Σπύρος  Καθηγητής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

 

Offices

Τα γραφεία του Παραρτήματος  (οδός Μ.Μπότσαρη 2, 2ος όροφος, πλατεία ΟΤΕ, 42132 Τρίκαλα) 

 

 

DSC_2.jpg tel2015_11.jpg tel2015_4.jpg DSC_1.jpg DSC_4.jpg tel2015_6.jpg tel2015_9.jpg DSC_3.jpg tel2015_1.jpg tel2015_8.jpg tel2015_2.jpg tel2015_10.jpg tel2015_7.jpg tel2015_5.jpg tel2015_3.jpg