Μετρητής επισκέψεων

Συνολικοί επισκέπτες243526


Συνδεδεμένοι χρήστες

Guests : 8 guests online

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Μετά τις εκλογές που έγιναν στις 10 Δεκεμβρίου 2023 στα Γραφεία μας, αναδείχθηκε νέα Διοικούσα Επιτροπή στο Παράρτημα Τρικάλων της Ελληνικής Μαθηματική Εταιρείας, η οποία συγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής:
Τακτικά Μέλη:
Πρόεδρος:  Ζαραμπούκα Αθανασία
Αντιπρόεδρος:  Δήμος Γεώργιος
Γεν. Γραμματέας:  Αγγέλου Δήμητρα
Ταμίας:  Τζιάννης Γεώργιος
Ειδ. Γραμματέας:  Γκανάς Θεοφάνης
Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης:  Σαμορέλης Σεραφείμ
Υπεύθυνη Διακίνησης Περιοδικών:  Μουλά Ελισσάβετ
Αναπληρωματικά Μέλη:
- Λύκας Βασίλειος
- Τσιούτσια Ουρανία
- Χρονόπουλος Σταύρος

 

 

tel2015_9.jpg tel2015_5.jpg tel2015_8.jpg DSC_4.jpg tel2015_2.jpg DSC_3.jpg DSC_2.jpg tel2015_11.jpg tel2015_4.jpg tel2015_6.jpg tel2015_7.jpg tel2015_1.jpg DSC_1.jpg tel2015_3.jpg tel2015_10.jpg