Μετρητής επισκέψεων

Συνολικοί επισκέπτες243525


Συνδεδεμένοι χρήστες

Guests : 11 guests online

Example of Section Blog layout (FAQ section)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ / ΚΗΔΕΜΟΝΑ

Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η ..............................................................................................................

γονέας/κηδεμόνας  του/της  μαθητή/τριας ..............................................................................................

με πατρώνυμο ....................................................................., της τάξης .................................................

του σχολείου ...........................................................................................................................................

                                                                       δηλώνω υπεύθυνα ότι:

Α. επιτρέπω στο παιδί μου να συμμετάσχει στο διαγωνισμό «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ» της Ελληνικής  Μαθηματικής Εταιρείας (ΕΜΕ), εξ’ αποστάσεως, στο εξεταστικό κέντρο: ΕΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.

Β.  αποδέχομαι τη δημοσίευση του ονόματος του παιδιού μου (εφόσον διακριθεί) στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ της ΕΜΕ, η οποία θα περιέχει τα αποτελέσματα των διακριθέντων μαθητών/τριών του διαγωνισμού.

Γ.  επιτρέπω στην Ε.Μ.Ε. να μου αποστείλει ειδοποιήσεις,  πριν και μετά τον διαγωνισμό, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο / email: .............................................................................................  και στο κινητό τηλέφωνο: ..........................................................................., προκειμένου να μου παρέχει πληροφορίες που αφορούν τη συμμετοχή του παιδιού μου στο διαγωνισμό «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ».

Δ.  επιθυμώ να καταβάλω το ποσό των 10€ στην τράπεζα  [ EUROBANK ] , στον αριθμό ΙΒΑΝ της ΕΜΕ που θα μου αποσταλεί.             

 

                                                                   (Πόλη)                                                  ,   ____ / ____ / 2023

Ο/Η  δηλών/ούσα

 

 

 

tel2015_4.jpg DSC_1.jpg tel2015_8.jpg tel2015_6.jpg tel2015_2.jpg DSC_2.jpg tel2015_5.jpg DSC_3.jpg tel2015_7.jpg DSC_4.jpg tel2015_10.jpg tel2015_1.jpg tel2015_9.jpg tel2015_11.jpg tel2015_3.jpg